Dagisutbildning på distans

Vi på PickUp Hunddagis erbjuder en förmånlig och kvalitativ yrkesutbildning helt och hållet på distans.

Utbildningen är mycket förmånlig och kvalitativ och sker på distans. Du arbetar helt i din egen takt, hemifrån.

Sedan 2008 krävs godkänd utbildning för att få tillstånd att bedriva hunddagis eller hundpensionat. Vår hunddagisutbildning på distans uppfyller Länsstyrelsens och Jordbruksverkets kriterier.

Så här går det till: Allt material, förutom litteraturen, finns på en hemsida dit eleven får inloggningsuppgifter. Materialet består av filmade föreläsningar samt läs- och skrivuppgifter. Eleven betar av uppgifterna i den takt och ordning hen själv vill, vilket innebär att det tar olika lång tid för olika elever att bli färdig. Uppgifterna mailas in för rättning. Lärarstöttning finns givetvis att få via mail eller telefon/sms. Eleven ska genomföra minst två veckors praktik.

Målet med utbildningen: Kursdeltagaren ska efter avslutad utbildning kunna starta och driva sitt eget hunddagis eller hundpensionat. Deltagaren ska känna sig påläst, trygg och förberedd, kunna lösa problem och hantera olika situationer som kan dyka upp i arbetet.

För att bli godkänd på utbildningen krävs: Deltagande och att man klarar sina uppgifter samt full praktiknärvaro. Eftersom utbildningen går helt på distans krävs ingen närvaro på föreläsningar eller dylikt. Kursdeltagaren erhåller efter avslutad utbildning ett intyg och titeln hunddagisföreståndare och hundpensionatsföreståndare.

Utbildningens innehåll:
Hundens beteende behov och etologi
Problemhundar och problemhundsägare
Stress hos hund
Smittspridning
Djurskyddslagstiftningen
Raskunskap
Enklare hundsjukvård

Eleven hittar själv sin praktikplats på ett hunddagis som innehar alla tillstånd.

Kostnad: 6000 kronor. Faktureras via FrilansFinans. Möjlighet till delbetalning finns.

Vänligen kontakta oss vid intresse.

Utbildningsansvarig och instruktör på utbildningen är Sara Moll.